Hycom is technisch voorbereid op de toekomst met de hydraulische test unit “Blue” diesel aangedreven conform de nieuwste emissie-eisen

Hycom is technisch voorbereid op de toekomst met de hydraulische test unit “Blue” diesel aangedreven conform de nieuwste emissie-eisen

Verouderde dieselmotoren liggen door de vervuilende uitstoot al een aantal jaren flink onder vuur. Regelgeving wordt elk jaar strenger om de emissies naar beneden te krijgen en zo de klimaat doelstellingen van de overheden te kunnen halen.

Hycom levert al jaren diesel aangedreven hydraulische test units voor vliegtuigonderhoud. Om ook in de toekomst aan deze vraag te voldoen, is Hycom in 2017 begonnen met de ontwikkeling van een diesel aangedreven mobiele hydraulische test unit. Uitgangspunt van de unit is dat deze voldoet aan de huidige geldende norm, stage 4 waarbij via een eenvoudige aanpassing ook voldaan kan worden aan de nog strengere stage 5 regels voor 2019. Met deze ontwikkeling is Hycom technisch op de toekomst voorbereid zodat de klant haar bijdrage kan leveren aan de klimaat doelstellingen.

Op de foto: het complete team dat samen gewerkt heeft aan de totstandkoming van de ‘Blue’! Deze unit is oa geschikt voor onderhoud op B787 en A350 vliegtuigen.